About Us

ความเป็นมาและ
ผู้ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด PK เบเกอร์รี

จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด PK เบเกอร์รี
ใน พ.ศ. 2546

ร้านขนมปังย้ายเข้ากรุงเทพมหานคร ในปี 2506 และเริ่มธุรกิจโรงงานขนมปังบริเวณสี่แยกท่าพระ ภายใต้ชื่อว่า B.K เบเกอรี่ ซึ่งย่อจากคำว่า (Bankkok) อย่างเต็มตัวเป็นครั้งแรก โดยผลิตเพื่อขายส่งให้ร้านค้าขายปลีก ซึ่งยังมีระบบการค้าแบบต้องอาศัย ความซื่อสัตย์ คุณภาพ ความไว้ใจ และความเชื่อมั่น ซึ่งโรงงานเราได้ยึดถือ มาโดยตลอด และทำให้ธุรกิจโรงงานขนมปังเจริญก้าวหน้า มาเป็นลำดับนับจากปี พ.ศ. 2506 เป็นต้นมา ประสบการณ์อันยาวนาน คู่สังคมกรุงเทพฯ มาตลอด คุณภาพและความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อเรา "B.K เบเกอรี่" และความภาคภูมิใจ นี้ได้ส่งต่อให้กับรุ่นที่ 2

ในปี พ.ศ. 2506 ธุรกิจได้ถูกส่งต่อให้กับรุ่นที่สองคือลูกสาว คุณวิไล ตันสกุล (พิสิฏฐพันธ์) ได้เข้ามาช่วยครอวครัวในการบริหารธุรกิจด้วยความเป็นคนรุ่นใหม่ มีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารธุรกิจที่ทันสมัย ทำให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนต้องจดทะเบียนจดจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด P.K เบเกอรี่ ในปี พ.ศ. 2506 มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ เครื่องจักรในการผลิตให้ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย มากขึ้น เพื่อรองรับการผลิตแบบใหม่อย่างเต็มตัว